மொழி Chinese
பக்கம்_பேனர்

தொழில்நுட்ப காப்புரிமை

எண் பெயர் காப்புரிமை வகை பொது எண்
1 கொக்கி வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN306347376S
2 திறந்த தண்ணீர் பை கைப்பிடி வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN306185574S
3 ஒரே கிளிக்கில் வெளியேற்றும் முனை பயன்பாட்டு மாதிரி CN211767489U
4 காந்த கொக்கி பயன்பாட்டு மாதிரி CN211532967U
5 ஒரு எளிய கொக்கி பயன்பாட்டு மாதிரி CN211129933U
6 டிராப் எதிர்ப்பு அமைப்புடன் கூடிய புதிய வகை நேரடி தலை பயன்பாட்டு மாதிரி CN210462068U
7 தானியங்கி சட்டசபை ரோட்டரி ஹூக் தொகுதி அமைப்பு பயன்பாட்டு மாதிரி CN210362248U
8 தானியங்கி சட்டசபை ரோட்டரி கொக்கி அச்சு பயன்பாட்டு மாதிரி CN210362247U
9 ஒரே கிளிக்கில் வெளியேற்றும் முனை கண்டுபிடிப்பு அறிவிப்பு CN110979964A
10 துணி (உருமறைப்பு) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305682898S
11 குளிரூட்டியின் உள் பையைச் சுற்றியுள்ள ஜிப்பருக்கான வெல்டிங் கருவி பொருத்தம் பயன்பாட்டு மாதிரி CN210190633U
12 மென்மையான தண்ணீர் பாட்டில் வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305658921S
13 கொக்கி (டி வடிவ கொக்கி) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305643611S
14 கொக்கி வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305643661S
15 குளிரூட்டியின் உள் பையைச் சுற்றியுள்ள ஜிப்பருக்கான வெல்டிங் கருவி பொருத்தம் பயன்பாட்டு மாதிரி CN210148753U
16 கொக்கி (கிரி-கிளைடு கொக்கி) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305643610S
17 ஒருங்கிணைந்த உறிஞ்சும் முனை பயன்பாட்டு மாதிரி CN210055699U
18 வெளிப்புற நீர் பை உறிஞ்சும் முனை பயன்பாட்டு மாதிரி CN210055040U
19 புஷ்-பொத்தான் மாறுதல் நீர் உறிஞ்சும் முனை பயன்பாட்டு மாதிரி CN210063825U
20 ஒரு வகையான இணைப்பு இல்லாத பெல்ட் டஸ்ட்-ப்ரூஃப் கவர் பயன்பாட்டு மாதிரி CN210063841U
21 வெளிப்புற நீர் பையின் தூசி-தடுப்பு உறை பயன்பாட்டு மாதிரி CN210055514U
22 வெளிப்புற தண்ணீர் பை உலர எளிதானது பயன்பாட்டு மாதிரி CN210055041U
23 மென்மையான தண்ணீர் பாட்டில் வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305607969S
24 இன்சுலேஷன் பேக்கேஜ் வெல்டிங் டூலிங் ஃபிக்சர் (கீழ் பக்கம் மூடும் அச்சு) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305581662S
25 இன்சுலேஷன் பேக்கேஜ் வெல்டிங் டூலிங் ஃபிக்சர் (உள் பை ஜிப்பர் மூடும் அச்சு) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305581662S
26 வெளிப்புற தண்ணீர் பை வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305549283S
27 நீர்ப்புகா முதுகுப்பை வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305513153S
28 நீர் உறிஞ்சும் முனை (135 டிகிரி அடிப்படை மாதிரி திட்டம் A) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305466482S
29 குளிரான வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305429847S
30 தானியங்கி சட்டசபை ரோட்டரி கொக்கி தொகுதி அமைப்பு, அச்சு மற்றும் அதன் செயல் முறை கண்டுபிடிப்பு அறிவிப்பு CN110202753A
31 கொக்கி (SBS-4#) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305263908S
32 கொக்கி (SBS-3#) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305263910S
33 கொக்கி (SBS-2#) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305263909S
34 கொக்கி வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN305208085S
35 ரப்பர் பூசப்பட்ட துப்புரவு வளையத்தின் உற்பத்தி செயல்முறை கண்டுபிடிப்பு அங்கீகாரம் CN106346693B
36 குடிநீர் பை வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN304886096S
37 குடிநீர் பை (கையடக்க) வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN304886095S
38 குடிநீர் பை உடல் வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN304862188S
39 குடிநீர் பை மேல் கவர் வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN304856651S
40 குடிநீர் பை கவர் வெளிப்புற வடிவமைப்பு CN304855796S
41 ரப்பர் பூசப்பட்ட துப்புரவு வளையத்தின் உற்பத்தி செயல்முறை கண்டுபிடிப்பு அங்கீகாரம் CN106346693A
42 ஒரு புதிய வகை மீன்பிடி கருவி பெட்டி பயன்பாட்டு மாதிரி CN202496316U