സാങ്കേതിക പേറ്റന്റ്
ഭാഷ Chinese
പേജ്_ബാനർ

സാങ്കേതിക പേറ്റന്റ്

നമ്പർ പേര് പേറ്റന്റ് തരം പൊതു നമ്പർ
1 ബക്കിൾ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN306347376S
2 തുറന്ന വാട്ടർ ബാഗ് ഹാൻഡിൽ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN306185574S
3 ഒറ്റ-ക്ലിക്ക് എജക്ഷൻ നോസൽ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN211767489U
4 കാന്തിക ബക്കിൾ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN211532967U
5 ഒരു ലളിതമായ ബക്കിൾ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN211129933U
6 ആന്റി-ഡ്രോപ്പ് ഘടനയുള്ള ഒരു പുതിയ തരം ഡയറക്ട് ഹെഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210462068U
7 ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംബ്ലി റോട്ടറി ഹുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഘടന യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210362248U
8 ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംബ്ലി റോട്ടറി ഹുക്ക് പൂപ്പൽ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210362247U
9 ഒറ്റ-ക്ലിക്ക് എജക്ഷൻ നോസൽ കണ്ടുപിടുത്ത പ്രഖ്യാപനം CN110979964A
10 തുണി (കാമഫ്ലേജ്) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305682898S
11 കൂളറിന്റെ അകത്തെ ബാഗിന് ചുറ്റുമുള്ള സിപ്പറിനുള്ള വെൽഡിംഗ് ടൂൾ ഫിക്‌ചർ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210190633U
12 സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305658921S
13 ബക്കിൾ (ഡി ആകൃതിയിലുള്ള ബക്കിൾ) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305643611S
14 ഹുക്ക് ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305643661S
15 കൂളറിന്റെ അകത്തെ ബാഗിന് ചുറ്റുമുള്ള സിപ്പറിനുള്ള വെൽഡിംഗ് ടൂൾ ഫിക്‌ചർ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210148753U
16 ബക്കിൾ (ഗ്രി-ഗ്ലൈഡ് ബക്കിൾ) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305643610S
17 സംയോജിത സക്ഷൻ നോസൽ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210055699U
18 ഔട്ട്‌ഡോർ വാട്ടർ ബാഗ് സക്ഷൻ നോസൽ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210055040U
19 പുഷ്-ബട്ടൺ സ്വിച്ചിംഗ് വാട്ടർ സക്ഷൻ നോസൽ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210063825U
20 ഒരുതരം നോൺ-കണക്ഷൻ ബെൽറ്റ് പൊടി-പ്രൂഫ് കവർ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210063841U
21 ഔട്ട്ഡോർ വാട്ടർ ബാഗിന്റെ പൊടി-പ്രൂഫ് കവർ യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210055514U
22 ഔട്ട്‌ഡോർ വാട്ടർ ബാഗ് ഉണങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ് യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN210055041U
23 സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305607969S
24 ഇൻസുലേഷൻ പാക്കേജ് വെൽഡിംഗ് ടൂളിംഗ് ഫിക്‌ചർ (ചുവടെ വശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂപ്പൽ) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305581662S
25 ഇൻസുലേഷൻ പാക്കേജ് വെൽഡിംഗ് ടൂളിംഗ് ഫിക്‌ചർ (അകത്തെ ബാഗ് സിപ്പർ എൻക്ലോസിംഗ് മോൾഡ്) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305581662S
26 ഔട്ട്ഡോർ വാട്ടർ ബാഗ് ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305549283S
27 വാട്ടർപ്രൂഫ് ബാക്ക്പാക്ക് ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305513153S
28 വാട്ടർ സക്ഷൻ നോസൽ (135 ഡിഗ്രി അടിസ്ഥാന മോഡൽ പ്ലാൻ എ) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305466482S
29 തണുപ്പൻ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305429847S
30 ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംബ്ലി റോട്ടറി ഹുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഘടന, പൂപ്പൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി കണ്ടുപിടുത്ത പ്രഖ്യാപനം CN110202753A
31 ബക്കിൾ (SBS-4#) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305263908S
32 ബക്കിൾ (SBS-3#) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305263910S
33 ബക്കിൾ (SBS-2#) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305263909S
34 ബക്കിൾ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN305208085S
35 റബ്ബർ പൂശിയ ക്ലീനിംഗ് റിംഗിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അംഗീകാരം CN106346693B
36 കുടിവെള്ള ബാഗ് ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN304886096S
37 കുടിവെള്ള ബാഗ് (പോർട്ടബിൾ) ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN304886095S
38 കുടിവെള്ള ബാഗ് ബോഡി ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN304862188S
39 ഡ്രിങ്ക് ബാഗ് ടോപ്പ് കവർ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN304856651S
40 ഡ്രിങ്ക് ബാഗ് കവർ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ CN304855796S
41 റബ്ബർ പൂശിയ ക്ലീനിംഗ് റിംഗിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അംഗീകാരം CN106346693A
42 ഒരു പുതിയ തരം ഫിഷിംഗ് ടൂൾ ബോക്സ് യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ CN202496316U